Dokumenter

Her finner du referater, regnskap og budsjett for Studentenes Fotoklubb.

Gjeldene vedtekter for Studentenes Fotoklubb:
Vedtekter SFK

Bylaws SFK

Innkalling og referat fra generalforsamling 27. november 2023

Innkalling – H23

Protokoll – H23

Referat fra Generalforsamling 12. desember 2017
Genfors – protokoll – H17

Regnskap for H2017 og budsjett for V2018
Regnskap H’2017

Referat fra Generalforsamling 28. mai 2018
Referat Genfors SFK V2018

Regnskap for V2018 og budsjett for H2018
Regnskap V’2018

Referat fra Generalforsamling 10. desember 2018
Referat Genfors H18

Regnskap for H2018 og budsjett for V2019
Regnskap H’18