Bli Medlem!

Det finnes to typer medlemsskap hos oss; digital og mørkerom, hver med to forskjellige priser for henholdsvis student og ikke-student.

Semesterpriser: løper fra starten av hvert semester (Januar/August)

Medlemsskapstype Student Ikke-student
Digital 100,- 200,-
Mørkerom 300,- 800,-

Helårspriser: To semester, løper fra starten av hvert semester (Januar/August)

Medlemsskapstype Student Ikke-student
Digital 200,- 400,-
Mørkerom 500,- 1500,-

Med digitalmedlemskap får du fri tilgang (i husets åpningstider) til studio, scannere og A3 printer (printer er bare for personlig bruk og papir er ikke inkludert)

Med mørkeromsmedlemskap får du tilgang til mørkerommet på Chateau Neuf, noe som inkluderer fremkallertanker, forstørrerere m.m. Hvis du har studentkort fra UiO får du tilgang med dette kortet. Dersom du blir mørkeromsmedlem er også digitalmedlemskap inkludert i medlemskapet.

NB! Medlemsskap hos oss krever også medlemsskap ved det Norske Studentersamfund for å få adgang til huset.
Mer om dette her: https://galtinn.neuf.no/

Korttilgang for mørkeromsmedlemmer

Ønsker du være mørkeromsmedlem og har adgangskort utstedt fra UiO (student-ID eller tilsatt/ansatt-kort) trenger vi kortnummeret ditt: dette står på baksiden av kortet. Husk også at kortet ditt trenger en firesifret kode for å fungere til dørene på huset. Dersom du ikke allerede har bestemt en slik kode for kortet ditt kan du ta det med til SiOs kundesenter (bak Akademika ved Frederikke-plassen) for å ordne dette.

Studenter fra andre institusjoner, og ikke-studenter må oppgi gyldig personnummer for at UiO kan bevilge tilgang til Chateau Neuf. Du vil få beskjed av styret når du kan dra til SiOs kundesenter for å hente ditt adgangskort.

Medlemskapsplikter

I henhold til klubbens vedtekter forplikter alle medlemmer forplikter seg også til å stille med minst én frivillighetsvakt i semesteret, slik som DOKU-oppdrag, dugnadsarbeid, garderobe-/barvakt på helhusfester o.l.

Allerede medlem?

For å fornye medlemskap kan du betale med Vipps til #802436 “SFK Medlemskap”, nettbank til kontonummer 1503.15.28418, eller med kontanter på et medlemsmøte. Du trenger ikke fylle ut innmeldingsskjemaet på nytt hvis du bare skal fornye medlemskapet ditt.

Dersom du betaler med nettbank, merk betalingen med navn, medlemskapstype og varighet (f. eks. Diane Arbus, ikke-student, mørkerom, 1 år).

Hvis du betaler fra en utenlandsk bank kan det hende du trenger denne infoen:
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN account number: NO7515031528418